Bảo tồn và phát huy

TRANG CHỦ VỀ VĂN HÓA SỬ KƯ ĐỊA DƯ ĐỊA DANH LỊCH SỬ
SẮC DÂN VIỆT XĂ HỘI  VIỄT GIA Đ̀NH VIỆT VĂN HỌC MỸ THUẬT
PHONG TỤC VIỆT TÍN NGƯỠNG VIỆT GIÁO DỤC&DẠY CHỮ CÁC NGHỀ NGHIỆP CÁC LỄ HỘI
Y &TRANG PHỤC ẨM THỰC VIỆT Y & DƯỢC VIỆT VƠ & DƯƠNG SINH DU LỊCH
THUYẾT PHONGTHỦY LỊCH & TƯỚNG  SỐ NIỀM TỰ HÀO NỖI LO ÂU VĂN NGHỆ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi cư trú

 

lănh thổ

 

Hải đảo

 

 

Miển Bắc

 

Ba miền

 

Sự đi lại

 

 

 

    Trang Địa Dư

        

      Một chút ư niệm về  Địa Lư Việt

                cho giới trẻ  Việt xa quê hương

 

  

 

Để có  ư niệm  về Địa Lư Việt, xin khảo sát từng đề mục  dưới đây . Xin  mời độc giả  vui ḷng   click  bất cứ đề mục nào mà độc giả thích đọc trước.

 

 

                 -Nơi cư trú của Tổ Tiên Việt

 

                 -lănh thổ Việt Nam

 

                 -Miển Bắc nước Việt xưa

 

                 -Cửa biển Thần Phù

 

                 -Đầm Thị Nại

 

                 -Đất Nam Bộ  h́nh thành  thể nào?

 

                 -Nam Kỳ  lục tỉnh

 

                 -Ba miền Bắc Trung Nam

 

                    - Quần đảo  Hoàng Sa & Trường Sa

 

                    - Thư tịch  Trung Hoa  về hải đảo

 

                      -Sự đi lại ở miền Nam

 

                      -Sông Mekong- Cửu Long-  Đồng  Bằng sông Cửu Long

 

                      -Ải Nam Quan là của người Việt Nam

 

                           _Chủ quyền    quần đảo  Hoàng Sa

 

       Bản đồ  Việt   trải qua các thời đại

                    1-  Khúc         Dương     Kiều     Ngô

 

                 2-   Sứ Quân       Đinh      Tiền Lê      Lư     Trần

 
   

                         -Luật  Biển Quốc Tế   về Hoàng Sa và Trường Sa

     Video:

                     Kế hoạch  độc chiếm  Biển Đông  của Trung Quốc

      Phim:

                    Chủ quyền Biển Đảo VN

                    Biển Đảo VN Nguồn  Cội Tự Bao Đời tập 1

                        Tập  2          Tập 3            Tập 4             Tập 5