Bảo tồn và phát huy

TRANG CHỦ VỀ VĂN HÓA    SỬ KƯ ĐỊA DƯ ĐỊA DANH LỊCH SỬ
 SẮC DÂN VIỆT XĂ HỘI  VIỄT GIA Đ̀NH VIỆT VĂN HỌC MỸ THUẬT
PHONG TỤC VIỆT TÍN NGƯỠNG VIỆT GIÁO DỤC&DẠY CHỮ CÁC NGHỀ NGHIỆP CÁC LỄ HỘI
Y &TRANG PHỤC ẨM THỰC VIỆT Y & DƯỢC VIỆT VƠ & DƯƠNG SINH DU LỊCH
THUYẾT PHONGTHỦY LỊCH & TƯỚNG  SỐ NIỀM TỰ HÀO NỖI LO ÂU VĂN NGHỆ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Biên  Tập

 

Phạm x.Khuyến

TrườngThy

 

Xuân Bích

 

Nguyễn

Lê Hiếu

 

HươngKiều Loan

 

Dươngvăn Phối

 

 

Đặng văn

Minh

 

PhạmLiên Anh

 

 

PhạmKim Liên

 

 

Trần v. Quang

 

Nguyễn A.Tuấn

 

 

 

 

                      

Trang  Sắc Dân Việt

        

    Một chút ư niệm về  Sắc Dân Việt

           cho giới trẻ Việt xa quê hương

 

 

 

      Xin mời độc giả  click vào từng đề mục  mà độc giả muốn theo dơi.

 

 

     Câu chuyện về:

 

               - Nguồn  gốc dân tộc Việt

                          

    Các sắc dân

 

                  -  nguồn gốc, dân số &  phân bố lănh thổ

 

                       -  dân tộc Mường

 

                       -  dân tộc Chiêm Thành

 

                       -Dân Chăm Nam Bộ

 

                       -  Hai dân tộc    Bahnar & Jrai

 

                       -  Dân tộc  Ê -Đê

 

                                      - video  người  Ê -Đê

 

                         -Dân tộc  Dao                                      

                                       

                                    - Phong tục kỳ lạ

 

                         -Dân tộc  H'Mong   (Mèo)

 

                    -Dân tộc  Stiêng                   Video

 

                    -Dân tộc  Việt gốc Miên

 

                        - Dân tộc  Sán D́u

 

                                    -Video 1              &       Video 2

 

    

                      - Dân Nam Kỳ Lục Tỉnh

                      

                      - Gái đẹp trong 54 dân tộc Việt

 

         -54  Sắc Dân

                     -Giới thiệu  54 sắc dân Việt  (video)

                     - Dân tộc Thái                             video 1 ,       + video 2,  

                                                                           video 3,        +video 4

                     - Dân tộc  Mạ                            Người Mạ

                 - Dân tộc Chàm                          video 1        + video 2

                      - Dân tộc Ê đê                            video 1

                      -Dân tộc Mường                         videro 1       +video 2

                      -Dân tộc Ba Na +   Dzarai         video 1        + video 2

                      - Dân tộc Dao                             video 1        + video 2

                      - Dân tộc Nùng                           video 1

                      - Dân tộc Tày                              video 1                

                      -Dân tộc H'mong                        video 1

 

 

  

 

         Nhà cửa của các SẮC DÂN

 

                          -Nhà cửa truyền thống

 

                         -Nhà cửa  36 phố phường   Hà nội

 

                          -Đ́nh Chùa Cổ   Sàig̣n -Chợ Lớn

 

 
   

        Tín ngưỡng  của các sắc dân

                  - Tín ngưỡng dân Chăm