Bảo tồn và phát huy

TRANG CHỦ VỀ VĂN HÓA   SỬ KƯ ĐỊA DƯ ĐỊA DANH LỊCH SỬ
 SẮC DÂN VIỆT XĂ HỘI  VIỄT GIA Đ̀NH VIỆT VĂN HỌC MỸ THUẬT
PHONG TỤC VIỆT TÍN NGƯỠNG VIỆT GIÁO DỤC&DẠY CHỮ CÁC NGHỀ NGHIỆP CÁC LỄ HỘI
Y &TRANG PHỤC ẨM THỰC VIỆT Y & DƯỢC VIỆT VƠ & DƯƠNG SINH DU LỊCH
THUYẾT PHONGTHỦY LỊCH & TƯỚNG  SỐ NIỀM TỰ HÀO NỖI LO ÂU VĂN NGHỆ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tín ngưỡng

 

 

Đ Tổ Tiên

 

 

 

 

 

Lăo Giáo

 

 

 

PG Ḥa Hảo

 

 

 

 Cao Đài  Giáo

 

 

 

 

 

 

 

Phật Giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

Nho Giáo

 

 

 

 

Hồi  Giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiên Chúa Giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Biên  Tập

 

Phạm x.Khuyến

TrườngThy

 

Xuân Bích

 

Nguyễn

Lê Hiếu

 

HươngKiều Loan

 

Dươngvăn Phối

 

 

Đặng văn

Minh

 

PhạmLiên Anh

 

 

PhạmKim Liên

 

 

Trần v. Quang

 

Nguyễn A.Tuấn

 

 

 

 

Trang  Tín Ngưỡng Việt

        Một chút ư niệm về Tín Ngưỡng Việt

                cho giới trẻ  Việt xa quê hương

 

 

 

        -Niềm tin và sự sống

 

     Tín ngưỡng ( beliefs): 

              -Tục Bái Vật

              -Niềm  Tin Đa Thần

             -Tín ngưỡng  phồn thực  

             -Tôn thờ Thần, Vật & Tứ Bất Tử  

             -Tín ngưỡng Linh Hồn

             -Tín ngưỡng  dân gian : đồng bóng

              -Việc thờ cúng                  

  

 

            -Đạo Trời & Tổ Tiên

            -Liên kết với tôn giáo ngoại nhập

            -Văn hóa Việt tiếp thu tôn giáo ngoai nhập

 

 

 

   

          -Lăo Giáo

              -Con người từ đâu mà  đến ?

           -Bản tính con người thế nào?

           -Tương  quan giữa người và Trời

           -Chết rồi con người   đi đâu?

 

              -Tư tưởng  của   Đức Lăo Tữ    (Audio)

              -Thiền

   

  

 

       -Phật Gíao  Ḥa Hảo

              -Khái niệm về PHẬT GIÁO  H̉A HẢO

             

 

  

   

     - Cao Đài  Giáo

              -Khái niệm về  CAO ĐÀI GIÁO

 

 

 

  

     - Phật Giáo                                                                     -Buddhism (click)                       

 

          -Tóm tắt  CƠ BẢN PHẬT GIÁO

 

            -Phật Giáo và Khoa học                                       -Buddhist ethics

            -Đạo Đức học  theo quan điểm Phật Giáo

            -Quan niệm "Sắc  Không" của Phật Giáo

            -Phật Giáo : sống chánh niệm

            -Đời là vô thường                   - Hoa thơ cỏ lạ

            -Sakya MuNi  Buddha

            -Hoa  thơm cỏ lạ      

            -Thiền  (Phái Thiển Tông)

            - Niệm Phật- Nghiệp quả

            -Đem đời vào đạo

            -Đức Đạt  Lai  Lạt  Ma   ------------>      Tri Thiên   Mệnh     

             -Đức  Đạt Lai Lạt Ma  là ai  ?

            -Luân Lư đạo Phật

           -Thước đo người tu

 

           -Nẻo  đường  Phật Giáo vào Việt Nam

         - Thuyết Giảng  của  Ni Cô  Thích Hiương Nhũ

           -Phật Giáo  Theravada  :   Chùa  Huyển Không Sơn Thượng

         -Phật Giáo Đại Thừa

 *       -Phật Bà  ( video)

 

 

         -Nho Giáo                                                  - Confucianism                                                       

             * quan niệm về Trời                      * 4books& 5 classics     

          * quan niệm về con người             *socio-ethical theory

             * quan niệm về Thiên Nhân             *Confucianism in Vietnam

             *quan niệm về  bổn phận   

             *quan niệm vềTu Thân  

             * tứ thư & Ngũ Kinh

             *Đạo  đức  học theo quan điểm Nho Giáo

             * Khổng Giáo bị  TCB  làm lệch lạc

           

                           

 

           -Hồi Giáo  

 

                 * Muslim tradition                      

                 * Vũ trụ quan                           

                 *Số phận con người

                 *Luật lệ Hồi Giáo   

                 *Luật  Sharia

                 *Lịch sử Hồi Giáo

                 *Jihad & Hồi Giáo

                 *Giáo Chủ Hồi Giáo

                 *Kẻ Tà Đạo là ai?

                 *Khủng bố  Islam

                * Cross amputation

             *Tại sao  các tôn giáo khác  SỢ ĐẠO HỒI  ?

 

 

 

           -Thiên Chúa Giáo (Kitô Giáo)

           -Mười Giới Răn  qua tiên tri Mai Sen ( Video)

           -Mountain  Sinai  ( Horeb) : God -Moses

           -Chứng tích  ĐỨC TIN

           -Phép Lạ Thánh Thể  Đức Kitô

 

           -Catechism for young chlidren   

 

           -Information on the History of the Rosary  for Children

                     

 

           - Giá trị thiêng liêng của thánh lễ Misa

 

          -Đức Mẹ  Hiện ra ở Lourdres  Pháp

                     * Lourdres  1              Lourdres 2            Lourdres  3     

          -  Đức Mẹ hiện ra ở  Fatima   Bồ Đào Nha

                     * Fatima 1              Fatima 2                      Fatima 3

                     * Fatima 4              Fatima 5                       Fatima 6 

                     * Ḷng Chúa thương xót

              *Căn nhà của Đức Mẹ    

              *Du lịch tới  Ngôi Nhà  Đức Mẹ

 

         

            -Thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại

                   *Phim Phaolô

 

          -Thánh Theresa tiến sỹ Hội Thánh

 

          

         -Đời sống tâm linh

 

                 -Sự sống thật trong  Thượng Đế  (video)

 

                 -True life in God  ( video)

 

                - Mẫu xét ḿnh xưng tội

 

 

    -   Prayer

             -  What is  prayer?                  - Spiritual senses

             -  Before you pray                  -  Discernment in prayer

                -   Lectio divina                  - Dealing with  distractions

          -  Relational prayer           -  Desolation and consolation

 

 

      -Gifts of Holy Spirit

             -Segment 1                              -Segment 8

             -Segment 2                              -Segment 9

             -Segment 3                              -Segment 10

                -Segment 4                              -Segment 11

             -Segment 5                              -Segment 12

             -Segment 6                              -Segment 13

             -Segment 7                              -Segment 14

 

 

 

           - Bát Chánh Đạo gặp Đức Công Chính Kitô Giáo

           - Cách sống đạo

           -Tinh thần Truyền Giáo

                    *Câu chuyện truyền giáo

           - Quan điểm Đạo Đức                     -The task of  a  moralist

                   *  Đạo Đức Gia                         -The nature of the good                        

                   * Thiện  tính                               -The nature of  the human  person

              * Nhân tính   

               * Tự do

                   *  Trách nhiệm

                   *Lương tâm

          

 

           -Tại sao người Việt  phần lớn không biết ǵ  về Chúa ?

           -Giáo hội phải  sống nghèo để rao giảng Tin Mừng của Chúa

 

         -  Phong trào BÁC ÁI:

                     *  HUYNH  ĐOÀN ĐỨC TIN

                     *  Cứu trợ dân nghèo:video

 

          -  Câu chuyện Satan nhập xác

 

       -  Giáo hội  Công Giáo Việt Nam

                  * Linh địa Lavang

 

        -Phong Thánh:

                   * Thánh  Pope John 23

                  

           

           -Chuyện CHA   TRƯƠNG BỬU DIỆP

 

           -Linh Mục là ai  ?

   

         Picture of  Pope John Paul II- Miraculous !

 

             *   CHÚC LÀNH   

 
      

          -Chuyện  Sức Mạnh của Đức Tin

 

        -  Lễ  Đăng Quang  Đức Giáo Hoàng  (Pope Benedictus 16

        -  Lời  Đức Giáo Hoàng dịp thóai vị   ( Benedictus  16)  -   

 

                 *  Linh Mục với    ĐGH  Francis

 

                 *  LM kinh tài

 
 

   

       

      -Đặc biệt về  DGH Francis:

             -   Differences Pope Francis has made

 

          - Pope Francis warns   Priests and nuns

 

  

     Một tệ nạn xẩy ra cho  đạo:

 

         -Thuư Nga  vô nhà thờ

 

 

       Poverty& justice

 

      

        

 

 
 

 

 

      -       - Số phận con người

                   Sống &  Chết

        - Hành tŕnh tôn giáo             Converting from Buddhism to Catholicism

                                         

                          

             *  Chúa nhắn nhủ                                              

                            

          

 

 
             

 -

          Devotion of Mary

         Các Tông đồ đă chết cách nào ?

           Cái chết của Đức Chúa Giêsu