Bảo tồn và phát huy

TRANG CHỦ VỀ VĂN HÓA   SỬ KƯ ĐỊA DƯ ĐỊA DANH LỊCH SỬ
 SẮC DÂN VIỆT XĂ HỘI  VIỄT GIA Đ̀NH VIỆT VĂN HỌC MỸ THUẬT
PHONG TỤC VIỆT TÍN NGƯỠNG VIỆT GIÁO DỤC&DẠY CHỮ CÁC NGHỀ NGHIỆP CÁC LỄ HỘI
Y &TRANG PHỤC ẨM THỰC VIỆT Y & DƯỢC VIỆT VƠ & DƯƠNG SINH DU LỊCH
THUYẾT PHONGTHỦY  LỊCH & TƯỚNG  SỐ NIỀM TỰ HÀO NỖI LO ÂU VĂN NGHỆ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khái  Quát  về văn hóa

 

 

 

 

 

 

Văn  hóa ĐôngSơn

 

Văn hóa Sa Huỳnh

 

    Văn hóa Óc Eo

 

 

 

 

Văn hóa Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Trang Về Văn Hóa            

   Giới trẻ Việt xa quê hương có ư niệm ǵ

                          về văn hóa dân tộc?

 

 

 

  Để có  ư niệm  về văn hóa dân tộc, xin khảo sát từng đề mục  dưới đây . Xin  mời độc giả  vui ḷng   click  bất cứ đề mục nào mà độc giả thích đọc trước.

  

   Ư nghĩa hai từ Văn Hóa và Văn Minh

 

   

 

 

 

 

   Khái  Quát  về văn hóa  1

   

   Khái  Quát  về văn hóa  2

 

 

 

   

 

      Dân tộc tính Việt Nam

 

  - Văn  hóa  Đông Sơn

 

 

 

   - Văn hóa Sa Huỳnh

 

 

 

     - Văn hóa Óc Eo

 

 

 

    - Khác biệt về 3 thành phần Văn Hóa trên  

   -Văn hóa của 6 tỉnh vùng Tây Bắc Việt

  -Văn  hóa vùng  Đông Bắc Việt

 

    - Văn hóa vùng Tây Nguyên

 

    - Văn hóa  các dân tộc  Miền Nam

      -Mổ xẻ văn hóa Việt

 

    -Văn hóa  Việt  đa dạng

 

    - Về Nguồn

 

   - Vai tṛ Tín ngưỡng trong Văn hóa Việt

 

 

     -Triển lăm văn hóa Việt tại  nươc Áo và nước Bỉ

 

 

   - Văn hóa quê hương                     -The culture of Viet homeland

  - Văn hóa và ngôn ngữ

 

  - Văn hóa Lúa nước

 

   -  Văn hóa  thôn dă Việt

 

    - Văn hóa thời trang

 

   -  Văn hóa ẩm thưc: Phở  Bắc

 

   - Văn hóa Ẩm  thực:  Bún  Ḅ Gị Heo HUẾ

 

    - Bàn về ăn

 

  

 

    - Từ ngữ văn hóa

         của văn chương truyền khẩu

 

   -Bẳn sắc của văn hóa Việt

 

    -Ngôn ngữ  biến chuyển theo Văn hóa

 

    -Văn hóa miệt vườn

               -miệt vườn  sông Cửu Long

                   -top  10 trái cây

 

  

      Văn hóa Truyền Thống Bán Mua: Chợ

 

     -Phương cách  bảo tồn  DÂN TỘC TÍNH QUÊ HƯƠNG

 

    -Văn hóa Việt  nhiễm  cả cái xấu của  lối sống người Trung  Hoa

 

    -Văn hóa  Chế độ  Xă Hội Chủ Nghĩa Việt 1945-2015

    

   - Luật  sống  ở đời  của  nền văn hóa   cao đẹp

 

   - Thông tin quần chúng nơi  nền văn hóa Việt

 

   - Văn hóa Việt  dưới chế độ XHCN  sẽ đi về đâu?  

 

  - Âm Nhạc Việt

 

   -  Saigon  1975 trước mắt  người Hà nội 1975

 

 
 

 

 

Văn hóa  Đông Tây

 

 

 

Ban Biên  Tập

 

Phạm x.Khuyến

TrườngThy

 

Xuân Bích

 

Nguyễn

Lê Hiếu

 

HươngKiều Loan

 

Dươngvăn Phối

 

 

Đặng văn

Minh

 

PhạmLiên Anh

 

 

PhạmKim Liên

 

 

Trần v. Quang

 

Nguyễn A.Tuấn

 

 

 

Sách  thuộc lănh vục Văn Hóa:

         -   Sách cũ Miền Nam trước 1975

         -   Số phận Sách cũ: bị tiêu huỷ-bày bán-  đấu giá

            -      XHCN đối với các Ấn Phẫm Văn Hóa

Những con vật  trong văn hóa Việt:

           -  Ngựa

                    *Ngựa trong Tục ngữ  và Ca dao

                    * Ngựa trong  Âm Nhạc

            -

 

Các  nhạc cảnh về quê hương:

             -  Tôi yêu quê tôi

 Thơ :

          Ư thơ miền Nam tự  do  khác  Ư thơ XHCN

               -Cấu trúc  thơ Tự Do

               -Ngôn ngữ  Thơ Tự Do

         Khác biệt  giữa  văn hóa  Đông ( Việt)  và Tây  ( Mỹ)

     Chanh Tri

               Đừng Tránh Xa Chánh Trị

 

     Thống kê thế giới về Việt Nam

    Dân tộc Việt  sẽ bị diệt chủng ?

        Tại sao  nước Việt nghèo ?

         Ếch  Việt Nam